محصولات ویژه
دوربین بولت وارم لایت بی سیم (Wifi)

دوربین بولت وارم لایت بی سیم (Wifi)

۸۹۰.۰۰۰ تومان ۷۹۵.۰۰۰ تومان%۱۱
مشاهده و خرید محصول
دوربین مداربسته سقفی 360 درجه ATP 035

دوربین مداربسته سقفی ۳۶۰ درجه ATP 035

۶۲۰.۰۰۰ تومان ۵۱۵.۰۰۰ تومان%۱۷
مشاهده و خرید محصول
دوربین بولت فلزی کیس بزرگ ATP 034

دوربین بولت فلزی کیس بزرگ ATP 034

۴۵۰.۰۰۰ تومان ۳۸۰.۰۰۰ تومان%۱۶
مشاهده و خرید محصول
خرید دوربین بولت مدل ATP 033

خرید دوربین بولت مدل ATP 033

۳۲۰.۰۰۰ تومان ۲۵۰.۰۰۰ تومان%۲۲
مشاهده و خرید محصول
پک چهار کانال وارم لایت

پک چهار کانال وارم لایت

۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۳.۲۸۰.۰۰۰ تومان%۱۸
مشاهده و خرید محصول
دوربین مداربسته پین هول سوزنی

دوربین مداربسته پین هول سوزنی

۳۴۰.۰۰۰ تومان ۲۸۰.۰۰۰ تومان%۱۸
مشاهده و خرید محصول
دستگاه DVR شانزده کانال ۲ مگاپیکسل هایسیلیکون

دستگاه DVR شانزده کانال ۲ مگاپیکسل هایسیلیکون

۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان ۲.۳۸۰.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
دوربین وارم لایت بی سیم گردان (مراقب کودک BabyCam)

دوربین وارم لایت بی سیم گردان (مراقب کودک BabyCam)

۷۹۰.۰۰۰ تومان ۷۳۰.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
دوربین وارم لایت دام ATP 028

دوربین وارم لایت دام ATP 028

۴۵۰.۰۰۰ تومان ۳۹۵.۰۰۰ تومان%۱۲
مشاهده و خرید محصول
دوربین وریفوکال فلزی مدل ATP 030

دوربین وریفوکال فلزی مدل ATP 030

۷۳۰.۰۰۰ تومان ۶۳۰.۰۰۰ تومان%۱۴
مشاهده و خرید محصول
دوربین بولت فلزی مدل ATP 031

دوربین بولت فلزی مدل ATP 031

۵۵۰.۰۰۰ تومان ۴۱۰.۰۰۰ تومان%۲۵
مشاهده و خرید محصول
دوربین بولت فلزی مدل ATP 032

دوربین بولت فلزی مدل ATP 032

۳۹۰.۰۰۰ تومان ۳۲۰.۰۰۰ تومان%۱۸
مشاهده و خرید محصول
دستگاه DVR هشت کانال 2 مگاپیکسل هایسیلیکون 1080N

دستگاه DVR هشت کانال ۲ مگاپیکسل هایسیلیکون ۱۰۸۰N

۱.۲۳۰.۰۰۰ تومان ۱.۱۵۰.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
دوربین مداربسته وارم لایت مدل ATP 026

دوربین مداربسته وارم لایت مدل ATP 026

۵۴۰.۰۰۰ تومان ۴۵۰.۰۰۰ تومان%۱۷
مشاهده و خرید محصول
دوربین مدار بسته بولت فلزی مدل ATP027

دوربین مدار بسته بولت فلزی مدل ATP027

۳۹۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان%۱۰
مشاهده و خرید محصول
دوربین مونتاژ ایران ‌دام فلزی مدل A+ 014

دوربین مونتاژ ایران ‌دام فلزی مدل A+ 014

۳۶۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان%۱۷
مشاهده و خرید محصول
دوربین مداربسته ایرانی دام مدل A+ 013

دوربین مداربسته ایرانی دام مدل A+ 013

۳۸۰.۰۰۰ تومان ۳۱۰.۰۰۰ تومان%۱۸
مشاهده و خرید محصول
دوربین مدار بسته پین هول (PINHOLE)

دوربین مدار بسته پین هول (PINHOLE)

۳۰۰.۰۰۰ تومان ۲۸۵.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
دستگاه حضور و غیاب  UF100 ZKTECO

دستگاه حضور و غیاب UF100 ZKTECO

۴.۳۰۰.۰۰۰ تومان ۴.۱۹۰.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
دستگاه ساعت زنی ZDKTECO مدل F22

دستگاه ساعت زنی ZDKTECO مدل F22

۳.۸۰۰.۰۰۰ تومان ۳.۶۷۰.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
%۱۱ تخفیف
دوربین بولت وارم لایت بی سیم (Wifi)
دوربین بولت وارم لایت بی سیم (Wifi) ۷۹۵.۰۰۰ تومان
%۱۷ تخفیف
دوربین مداربسته سقفی 360 درجه ATP 035
دوربین مداربسته سقفی ۳۶۰ درجه ATP 035 ۵۱۵.۰۰۰ تومان
%۱۶ تخفیف
دوربین بولت فلزی کیس بزرگ ATP 034
دوربین بولت فلزی کیس بزرگ ATP 034 ۳۸۰.۰۰۰ تومان
%۲۲ تخفیف
خرید دوربین بولت مدل ATP 033
خرید دوربین بولت مدل ATP 033 ۲۵۰.۰۰۰ تومان
%۱۸ تخفیف
پک چهار کانال وارم لایت
پک چهار کانال وارم لایت ۳.۲۸۰.۰۰۰ تومان
%۱۸ تخفیف
دوربین مداربسته پین هول سوزنی
دوربین مداربسته پین هول سوزنی ۲۸۰.۰۰۰ تومان
%۵ تخفیف
دستگاه DVR شانزده کانال ۲ مگاپیکسل هایسیلیکون
دستگاه DVR شانزده کانال ۲ مگاپیکسل هایسیلیکون ۲.۳۸۰.۰۰۰ تومان
%۸ تخفیف
دوربین وارم لایت بی سیم گردان (مراقب کودک BabyCam)
دوربین وارم لایت بی سیم گردان (مراقب کودک BabyCam) ۷۳۰.۰۰۰ تومان
%۱۲ تخفیف
دوربین وارم لایت دام ATP 028
دوربین وارم لایت دام ATP 028 ۳۹۵.۰۰۰ تومان
%۱۴ تخفیف
دوربین وریفوکال فلزی مدل ATP 030
دوربین وریفوکال فلزی مدل ATP 030 ۶۳۰.۰۰۰ تومان
%۲۵ تخفیف
دوربین بولت فلزی مدل ATP 031
دوربین بولت فلزی مدل ATP 031 ۴۱۰.۰۰۰ تومان
%۱۸ تخفیف
دوربین بولت فلزی مدل ATP 032
دوربین بولت فلزی مدل ATP 032 ۳۲۰.۰۰۰ تومان
%۷ تخفیف
دستگاه DVR هشت کانال 2 مگاپیکسل هایسیلیکون 1080N
دستگاه DVR هشت کانال ۲ مگاپیکسل هایسیلیکون ۱۰۸۰N ۱.۱۵۰.۰۰۰ تومان
%۱۷ تخفیف
دوربین مداربسته وارم لایت مدل ATP 026
دوربین مداربسته وارم لایت مدل ATP 026 ۴۵۰.۰۰۰ تومان
%۱۰ تخفیف
دوربین مدار بسته بولت فلزی مدل ATP027
دوربین مدار بسته بولت فلزی مدل ATP027 ۳۵۰.۰۰۰ تومان
%۱۷ تخفیف
دوربین مونتاژ ایران ‌دام فلزی مدل A+ 014
دوربین مونتاژ ایران ‌دام فلزی مدل A+ 014 ۳۰۰.۰۰۰ تومان
%۱۸ تخفیف
دوربین مداربسته ایرانی دام مدل A+ 013
دوربین مداربسته ایرانی دام مدل A+ 013 ۳۱۰.۰۰۰ تومان
%۵ تخفیف
دوربین مدار بسته پین هول (PINHOLE)
دوربین مدار بسته پین هول (PINHOLE) ۲۸۵.۰۰۰ تومان
%۳ تخفیف
دستگاه حضور و غیاب  UF100 ZKTECO
دستگاه حضور و غیاب UF100 ZKTECO ۴.۱۹۰.۰۰۰ تومان
%۳ تخفیف
دستگاه ساعت زنی ZDKTECO مدل F22
دستگاه ساعت زنی ZDKTECO مدل F22 ۳.۶۷۰.۰۰۰ تومان