محصولات ویژه
دوربین بولت وارم لایت بی سیم (Wifi)

دوربین بولت وارم لایت بی سیم (Wifi)

۸۹۰.۰۰۰ تومان ۷۵۰.۰۰۰ تومان%۱۶
مشاهده و خرید محصول
دوربین مداربسته 360 درجه ATP 035

دوربین مداربسته ۳۶۰ درجه ATP 035

۶۲۰.۰۰۰ تومان ۵۱۰.۰۰۰ تومان%۱۸
مشاهده و خرید محصول
دوربین بولت فلزی کیس بزرگ ATP 034

دوربین بولت فلزی کیس بزرگ ATP 034

۴۵۰.۰۰۰ تومان ۳۸۰.۰۰۰ تومان%۱۶
مشاهده و خرید محصول
خرید دوربین بولت مدل ATP 033

خرید دوربین بولت مدل ATP 033

۳۲۰.۰۰۰ تومان ۲۵۰.۰۰۰ تومان%۲۲
مشاهده و خرید محصول
پک چهار کانال وارم لایت

پک چهار کانال وارم لایت

۳.۸۵۰.۰۰۰ تومان ۲.۹۸۰.۰۰۰ تومان%۲۳
مشاهده و خرید محصول
دوربین مخفی پین هول سوزنی

دوربین مخفی پین هول سوزنی

۳۴۰.۰۰۰ تومان ۲۶۰.۰۰۰ تومان%۲۴
مشاهده و خرید محصول
دستگاه DVR شانزده کانال ۲ مگاپیکسل هایسیلیکون

دستگاه DVR شانزده کانال ۲ مگاپیکسل هایسیلیکون

۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان ۲.۳۸۰.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
دوربین وارم لایت بی سیم گردان (مراقب کودک BabyCam)

دوربین وارم لایت بی سیم گردان (مراقب کودک BabyCam)

۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان ۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان%۱۳
مشاهده و خرید محصول
دوربین وارم لایت دام ATP 028

دوربین وارم لایت دام ATP 028

۴۵۰.۰۰۰ تومان ۳۹۵.۰۰۰ تومان%۱۲
مشاهده و خرید محصول
دوربین وریفوکال فلزی مدل ATP 030

دوربین وریفوکال فلزی مدل ATP 030

۷۳۰.۰۰۰ تومان ۶۳۰.۰۰۰ تومان%۱۴
مشاهده و خرید محصول
دوربین بولت فلزی مدل ATP 031

دوربین بولت فلزی مدل ATP 031

۵۵۰.۰۰۰ تومان ۴۱۰.۰۰۰ تومان%۲۵
مشاهده و خرید محصول
دوربین بولت فلزی مدل ATP 032

دوربین بولت فلزی مدل ATP 032

۳۹۰.۰۰۰ تومان ۳۲۰.۰۰۰ تومان%۱۸
مشاهده و خرید محصول
دوربین اسپید دام وارملایت تحت شبکه مدل ATP 033

دوربین اسپید دام وارملایت تحت شبکه مدل ATP 033

۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان%۱۳
مشاهده و خرید محصول
دوربین اسپید دام وارم لایت تحت شبکه مدل ATP 034

دوربین اسپید دام وارم لایت تحت شبکه مدل ATP 034

۷.۴۰۰.۰۰۰ تومان ۶.۴۰۰.۰۰۰ تومان%۱۴
مشاهده و خرید محصول
دوربین پلاک خوان 01 +A

دوربین پلاک خوان ۰۱ +A

۴.۵۵۰.۰۰۰ تومان ۳.۵۶۰.۰۰۰ تومان%۲۲
مشاهده و خرید محصول
قیمت دوربین پلاک خوان امنیت پلاس 02 | دوربین پلاکخوان anpr امنیت پلاس 02

قیمت دوربین پلاک خوان امنیت پلاس ۰۲ | دوربین پلاکخوان anpr امنیت پلاس ۰۲

۴.۶۰۰.۰۰۰ تومان ۳.۵۸۰.۰۰۰ تومان%۲۲
مشاهده و خرید محصول
دستگاه DVR هشت کانال 2 مگاپیکسل هایسیلیکون 1080N

دستگاه DVR هشت کانال ۲ مگاپیکسل هایسیلیکون ۱۰۸۰N

۱.۲۳۰.۰۰۰ تومان ۱.۱۵۰.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
دوربین مداربسته وارم لایت مدل ATP 026

دوربین مداربسته وارم لایت مدل ATP 026

۷۹۰.۰۰۰ تومان ۷۵۰.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
دوربین مدار بسته بولت فلزی مدل ATP027

دوربین مدار بسته بولت فلزی مدل ATP027

۳۹۰.۰۰۰ تومان ۳۲۰.۰۰۰ تومان%۱۸
مشاهده و خرید محصول
دوربین مونتاژ ایران ‌دام فلزی مدل A+ 014

دوربین مونتاژ ایران ‌دام فلزی مدل A+ 014

۳۶۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان%۱۷
مشاهده و خرید محصول
%۱۶ تخفیف
دوربین بولت وارم لایت بی سیم (Wifi)
دوربین بولت وارم لایت بی سیم (Wifi) ۷۵۰.۰۰۰ تومان
%۱۸ تخفیف
دوربین مداربسته 360 درجه ATP 035
دوربین مداربسته ۳۶۰ درجه ATP 035 ۵۱۰.۰۰۰ تومان
%۱۶ تخفیف
دوربین بولت فلزی کیس بزرگ ATP 034
دوربین بولت فلزی کیس بزرگ ATP 034 ۳۸۰.۰۰۰ تومان
%۲۲ تخفیف
خرید دوربین بولت مدل ATP 033
خرید دوربین بولت مدل ATP 033 ۲۵۰.۰۰۰ تومان
%۲۳ تخفیف
پک چهار کانال وارم لایت
پک چهار کانال وارم لایت ۲.۹۸۰.۰۰۰ تومان
%۲۴ تخفیف
دوربین مخفی پین هول سوزنی
دوربین مخفی پین هول سوزنی ۲۶۰.۰۰۰ تومان
%۵ تخفیف
دستگاه DVR شانزده کانال ۲ مگاپیکسل هایسیلیکون
دستگاه DVR شانزده کانال ۲ مگاپیکسل هایسیلیکون ۲.۳۸۰.۰۰۰ تومان
%۱۳ تخفیف
دوربین وارم لایت بی سیم گردان (مراقب کودک BabyCam)
دوربین وارم لایت بی سیم گردان (مراقب کودک BabyCam) ۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان
%۱۲ تخفیف
دوربین وارم لایت دام ATP 028
دوربین وارم لایت دام ATP 028 ۳۹۵.۰۰۰ تومان
%۱۴ تخفیف
دوربین وریفوکال فلزی مدل ATP 030
دوربین وریفوکال فلزی مدل ATP 030 ۶۳۰.۰۰۰ تومان
%۲۵ تخفیف
دوربین بولت فلزی مدل ATP 031
دوربین بولت فلزی مدل ATP 031 ۴۱۰.۰۰۰ تومان
%۱۸ تخفیف
دوربین بولت فلزی مدل ATP 032
دوربین بولت فلزی مدل ATP 032 ۳۲۰.۰۰۰ تومان
%۱۳ تخفیف
دوربین اسپید دام وارملایت تحت شبکه مدل ATP 033
دوربین اسپید دام وارملایت تحت شبکه مدل ATP 033 ۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
%۱۴ تخفیف
دوربین اسپید دام وارم لایت تحت شبکه مدل ATP 034
دوربین اسپید دام وارم لایت تحت شبکه مدل ATP 034 ۶.۴۰۰.۰۰۰ تومان
%۲۲ تخفیف
دوربین پلاک خوان 01 +A
دوربین پلاک خوان ۰۱ +A ۳.۵۶۰.۰۰۰ تومان
%۲۲ تخفیف
قیمت دوربین پلاک خوان امنیت پلاس 02 | دوربین پلاکخوان anpr امنیت پلاس 02
قیمت دوربین پلاک خوان امنیت پلاس ۰۲ | دوربین پلاکخوان anpr امنیت پلاس ۰۲ ۳.۵۸۰.۰۰۰ تومان
%۷ تخفیف
دستگاه DVR هشت کانال 2 مگاپیکسل هایسیلیکون 1080N
دستگاه DVR هشت کانال ۲ مگاپیکسل هایسیلیکون ۱۰۸۰N ۱.۱۵۰.۰۰۰ تومان
%۵ تخفیف
دوربین مداربسته وارم لایت مدل ATP 026
دوربین مداربسته وارم لایت مدل ATP 026 ۷۵۰.۰۰۰ تومان
%۱۸ تخفیف
دوربین مدار بسته بولت فلزی مدل ATP027
دوربین مدار بسته بولت فلزی مدل ATP027 ۳۲۰.۰۰۰ تومان
%۱۷ تخفیف
دوربین مونتاژ ایران ‌دام فلزی مدل A+ 014
دوربین مونتاژ ایران ‌دام فلزی مدل A+ 014 ۳۰۰.۰۰۰ تومان