محصولات ویژه
دوربین وارم لایت بی سیم گردان (مراقب کودک BabyCam)

دوربین وارم لایت بی سیم گردان (مراقب کودک BabyCam)

۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان ۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان%۱۳
مشاهده و خرید محصول
دوربین وارم لایت دام ATP 028

دوربین وارم لایت دام ATP 028

۴۵۰.۰۰۰ تومان ۳۹۵.۰۰۰ تومان%۱۲
مشاهده و خرید محصول
دوربین وریفوکال فلزی مدل ATP 030

دوربین وریفوکال فلزی مدل ATP 030

۷۳۰.۰۰۰ تومان ۶۳۰.۰۰۰ تومان%۱۴
مشاهده و خرید محصول
دوربین بولت فلزی مدل ATP 031

دوربین بولت فلزی مدل ATP 031

۵۵۰.۰۰۰ تومان ۴۱۰.۰۰۰ تومان%۲۵
مشاهده و خرید محصول
دوربین بولت فلزی مدل ATP 032

دوربین بولت فلزی مدل ATP 032

۳۹۰.۰۰۰ تومان ۳۲۰.۰۰۰ تومان%۱۸
مشاهده و خرید محصول
دوربین اسپید دام وارملایت تحت شبکه مدل ATP 033

دوربین اسپید دام وارملایت تحت شبکه مدل ATP 033

۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان%۱۳
مشاهده و خرید محصول
دوربین اسپید دام وارم لایت تحت شبکه مدل ATP 034

دوربین اسپید دام وارم لایت تحت شبکه مدل ATP 034

۷.۴۰۰.۰۰۰ تومان ۶.۴۰۰.۰۰۰ تومان%۱۴
مشاهده و خرید محصول
دوربین پلاک خوان 01 +A

دوربین پلاک خوان ۰۱ +A

۴.۵۵۰.۰۰۰ تومان ۳.۵۶۰.۰۰۰ تومان%۲۲
مشاهده و خرید محصول
قیمت دوربین پلاک خوان امنیت پلاس 02 | دوربین پلاکخوان anpr امنیت پلاس 02

قیمت دوربین پلاک خوان امنیت پلاس ۰۲ | دوربین پلاکخوان anpr امنیت پلاس ۰۲

۴.۶۰۰.۰۰۰ تومان ۳.۵۸۰.۰۰۰ تومان%۲۲
مشاهده و خرید محصول
دستگاه DVR هشت کانال 2 مگاپیکسل هایسیلیکون 1080N

دستگاه DVR هشت کانال ۲ مگاپیکسل هایسیلیکون ۱۰۸۰N

۱.۲۳۰.۰۰۰ تومان ۱.۱۵۰.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
دوربین مداربسته وارم لایت مدل ATP 026

دوربین مداربسته وارم لایت مدل ATP 026

۷۹۰.۰۰۰ تومان ۷۵۰.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
دوربین مدار بسته بولت فلزی مدل ATP027

دوربین مدار بسته بولت فلزی مدل ATP027

۳۹۰.۰۰۰ تومان ۳۲۰.۰۰۰ تومان%۱۸
مشاهده و خرید محصول
دوربین مونتاژ ایران ‌دام فلزی مدل A+ 014

دوربین مونتاژ ایران ‌دام فلزی مدل A+ 014

۳۶۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان%۱۷
مشاهده و خرید محصول
دوربین مداربسته ایرانی دام مدل A+ 013

دوربین مداربسته ایرانی دام مدل A+ 013

۳۸۰.۰۰۰ تومان ۳۱۰.۰۰۰ تومان%۱۸
مشاهده و خرید محصول
دوربین مداربسته وارم لایت IP مدل ATP 025

دوربین مداربسته وارم لایت IP مدل ATP 025

۵۰۰.۰۰۰ تومان ۴۴۰.۰۰۰ تومان%۱۲
مشاهده و خرید محصول
دستگاه حضور و غیاب  UF100 ZKTECO

دستگاه حضور و غیاب UF100 ZKTECO

۴.۳۰۰.۰۰۰ تومان ۴.۱۹۰.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
دستگاه ساعت زنی ZDKTECO مدل F22

دستگاه ساعت زنی ZDKTECO مدل F22

۳.۸۰۰.۰۰۰ تومان ۳.۶۷۰.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
دستگاه حضور و غیاب ZDKTECO مدل UFACE 302

دستگاه حضور و غیاب ZDKTECO مدل UFACE 302

۸.۱۰۰.۰۰۰ تومان ۷.۶۰۰.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
بهترین دستگاه حضور و غیاب  ZKteco مدل k14

بهترین دستگاه حضور و غیاب ZKteco مدل k14

۳.۷۰۰.۰۰۰ تومان ۳.۱۰۰.۰۰۰ تومان%۱۶
مشاهده و خرید محصول
دستگاه حضور و غیاب ارزان ZKteco مدل MB10

دستگاه حضور و غیاب ارزان ZKteco مدل MB10

۳.۸۵۰.۰۰۰ تومان ۳.۷۵۰.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
%۱۳ تخفیف
دوربین وارم لایت بی سیم گردان (مراقب کودک BabyCam)
دوربین وارم لایت بی سیم گردان (مراقب کودک BabyCam) ۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان
%۱۲ تخفیف
دوربین وارم لایت دام ATP 028
دوربین وارم لایت دام ATP 028 ۳۹۵.۰۰۰ تومان
%۱۴ تخفیف
دوربین وریفوکال فلزی مدل ATP 030
دوربین وریفوکال فلزی مدل ATP 030 ۶۳۰.۰۰۰ تومان
%۲۵ تخفیف
دوربین بولت فلزی مدل ATP 031
دوربین بولت فلزی مدل ATP 031 ۴۱۰.۰۰۰ تومان
%۱۸ تخفیف
دوربین بولت فلزی مدل ATP 032
دوربین بولت فلزی مدل ATP 032 ۳۲۰.۰۰۰ تومان
%۱۳ تخفیف
دوربین اسپید دام وارملایت تحت شبکه مدل ATP 033
دوربین اسپید دام وارملایت تحت شبکه مدل ATP 033 ۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
%۱۴ تخفیف
دوربین اسپید دام وارم لایت تحت شبکه مدل ATP 034
دوربین اسپید دام وارم لایت تحت شبکه مدل ATP 034 ۶.۴۰۰.۰۰۰ تومان
%۲۲ تخفیف
دوربین پلاک خوان 01 +A
دوربین پلاک خوان ۰۱ +A ۳.۵۶۰.۰۰۰ تومان
%۲۲ تخفیف
قیمت دوربین پلاک خوان امنیت پلاس 02 | دوربین پلاکخوان anpr امنیت پلاس 02
قیمت دوربین پلاک خوان امنیت پلاس ۰۲ | دوربین پلاکخوان anpr امنیت پلاس ۰۲ ۳.۵۸۰.۰۰۰ تومان
%۷ تخفیف
دستگاه DVR هشت کانال 2 مگاپیکسل هایسیلیکون 1080N
دستگاه DVR هشت کانال ۲ مگاپیکسل هایسیلیکون ۱۰۸۰N ۱.۱۵۰.۰۰۰ تومان
%۵ تخفیف
دوربین مداربسته وارم لایت مدل ATP 026
دوربین مداربسته وارم لایت مدل ATP 026 ۷۵۰.۰۰۰ تومان
%۱۸ تخفیف
دوربین مدار بسته بولت فلزی مدل ATP027
دوربین مدار بسته بولت فلزی مدل ATP027 ۳۲۰.۰۰۰ تومان
%۱۷ تخفیف
دوربین مونتاژ ایران ‌دام فلزی مدل A+ 014
دوربین مونتاژ ایران ‌دام فلزی مدل A+ 014 ۳۰۰.۰۰۰ تومان
%۱۸ تخفیف
دوربین مداربسته ایرانی دام مدل A+ 013
دوربین مداربسته ایرانی دام مدل A+ 013 ۳۱۰.۰۰۰ تومان
%۱۲ تخفیف
دوربین مداربسته وارم لایت IP مدل ATP 025
دوربین مداربسته وارم لایت IP مدل ATP 025 ۴۴۰.۰۰۰ تومان
%۳ تخفیف
دستگاه حضور و غیاب  UF100 ZKTECO
دستگاه حضور و غیاب UF100 ZKTECO ۴.۱۹۰.۰۰۰ تومان
%۳ تخفیف
دستگاه ساعت زنی ZDKTECO مدل F22
دستگاه ساعت زنی ZDKTECO مدل F22 ۳.۶۷۰.۰۰۰ تومان
%۶ تخفیف
دستگاه حضور و غیاب ZDKTECO مدل UFACE 302
دستگاه حضور و غیاب ZDKTECO مدل UFACE 302 ۷.۶۰۰.۰۰۰ تومان
%۱۶ تخفیف
بهترین دستگاه حضور و غیاب  ZKteco مدل k14
بهترین دستگاه حضور و غیاب ZKteco مدل k14 ۳.۱۰۰.۰۰۰ تومان
%۳ تخفیف
دستگاه حضور و غیاب ارزان ZKteco مدل MB10
دستگاه حضور و غیاب ارزان ZKteco مدل MB10 ۳.۷۵۰.۰۰۰ تومان